Achtergrond

Het UMC Utrecht voert meerdere vaccin- en medicijnen studies uit voor verschillende indicaties, om de veiligheid en effectiviteit vast te stellen zodat deze zo snel mogelijk goedgekeurd en gebruikt kunnen worden.

Van sommige vindt beoordeling in korte tijd plaats vanwege de urgentie, waarbij alle noodzakelijke stappen in het onderzoek even nauwkeurig als bij een reguliere beoordeling worden uitgevoerd, alleen sneller.

Hoewel er al COVID-19 vaccins goedgekeurd zijn is het erg belangrijk dat ook andere vaccins en medicijnen onderzocht en, indien effectief en veilig, goedgekeurd worden.

Wat is klinisch onderzoek

  • Een klinische studie is een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van een nieuw medicijn, product, procedé of behandeling op proefpersonen. Bij de op deze website omschreven onderzoeken worden (experimentele) vaccins onderzocht ter preventie van COVID-19, urineweginfectie of medicijnen die zieke mensen kunnen genezen. In deze fase van het onderzoek wordt – bij gezonde of zieke vrijwilligers – de veiligheid, het optreden van bijwerkingen en de mate van bescherming van het experimentele vaccin, goedgekeurd vaccin of experimenteel medicijn vastgesteld.
  • Dankzij klinische studies kunnen onderzoekers nieuwe en betere manieren vinden om ziekten te voorkomen, op te sporen, te diagnosticeren, te controleren of te behandelen.
  • Alle klinische onderzoeken worden zorgvuldig gecontroleerd en gereguleerd.
  • De deelname aan een klinische studie is geheel vrijwillig en heeft geen gevolgen voor de normale mate van zorg die je krijgt.

Wat moet ik weten