Privacy verklaring

Er wordt u in deze applicatie gevraagd om persoonsgegevens te verwerken, zorg ervoor dat u dit veilig doet. Deel uw logingegevens nooit met anderen. Maak geen screenshots van uw gegevens in de app. Gebruik geen onbeveiligde WiFi-verbinding.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Met deze applicatie worden de volgende persoonsgegevens t.b.v. medisch-wetenschappelijk onderzoek(en) verwerkt: • Voor- en achternaam • Postcode • Woonadres • Geboortedatum • Geslacht • E-mailadres • Telefoonnummer • Status deelname aan een studie • Afspraak locatie- en tijdstippen

Aan wie worden persoonsgegevens verstrekt?
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt door de ontwikkelaar van deze applicatie, Your Research en de deelnemende Nederlandse ziekenhuizen zoals vermeld op deze website. Alle gegevens die door onze applicatie wordt verzameld, zullen strikt vertrouwelijk en met de grootste zorgvuldigheid worden behandeld.

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?

Uw gegevens worden verwerkt met uitsluitend als doel om u telefonisch of per e-mail te kunnen benaderen voor deelname aan een studie door een van de deelnemende ziekenhuizen zoals vermeld op deze website. Tijdens en na telefonisch contact kunt u na expliciet mondeling akkoord specifieke informatie, zoals het informatie- en toestemmingsformulier, ontvangen omtrent een studie waaraan u zou kunnen deelnemen. Definitieve deelname vindt pas plaats tijdens uw eerste bezoek op een van de deelnemende ziekenhuizen.

Beveiliging en opslag van persoonsgegevens
Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Zodat deze gegevens bijvoorbeeld niet verloren raken. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Een voorbeeld van een technische maatregel is dat uw gegevens met deze app versleuteld worden verstuurd naar een beveiligde database. De gegevens worden opgeslagen in datacenters binnen de Europese Unie. Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat alleen daartoe bevoegde medewerkers van de deelnemende ziekenhuizen alsmede de ontwikkelaar van deze applicatie uw gegevens mogen inzien. En deze medewerkers hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.

Verwerking gegevens bezoek website
Het UMC Utrecht verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van de website, zoals het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina’s en de duur van een bezoek. Het programma maakt daarbij gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer wordt geplaatst) om te kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Bij het verwerken van onze websitestatistieken worden de IP-adressen van de bezoekers geanonimiseerd: van alle IP-adressen wordt het laatste deel verwijderd, waardoor van een gebruiker nog wel het land is te bepalen, maar niet de exacte locatie.

Privacybeleid van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van de deelnemende ziekenhuizen waar vanuit deze website naar verwezen.

Wijziging privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring altijd wijzigen. In dat geval zullen wij de gewijzigde privacyverklaring op onze website publiceren waarna deze privacyverklaring direct van kracht is.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over de bescherming van uw privacy? U hebt als (mogelijke) deelnemer aan een van de onderzoeken het recht om uw gegevens in te zien of te laten verwijderen. Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming (FG) van het UMC Utrecht via e-mail [email protected] of telefonisch +31 88 75 60615.