E.mbrace

In het E.mbrace onderzoek wordt een potentieel nieuw vaccin onderzocht, dat mogelijk bescherming biedt tegen bloedbaaninfecties of sepsis veroorzaakt door de Escherichia coli-bacterie (E. coli). Een urineweginfectie is vaak de oorzaak van een bloedbaaninfectie of sepsis door deze bacterie. Mensen van 60 jaar of ouder die in de afgelopen twee jaar voor een urineweginfectie zijn behandeld en één of meer andere risicofactoren voor bloedbaaninfecties hebben, kunnen deelnemen aan deze studie.
Achtergrond van het onderzoek
Waarom wordt het onderzoek uitgevoerd?

Urineweginfecties komen vaak voor. E. coli is de belangrijkste verwekker van urineweginfecties en daarnaast verantwoordelijk voor 17 tot 37 procent van alle bloedbaaninfecties wereldwijd. Volwassenen van 60 jaar of ouder, die in de afgelopen twee jaar voor een urineweginfectie zijn behandeld lopen een groter risico op het ontwikkelen van een bloedbaaninfectie of sepsis door E. coli.

Het hebben van één of meer aanvullende risicofactoren voor bloedbaaninfecties - bijvoorbeeld een eerdere bloedbaaninfectie of ernstige urineweginfectie, een ziekenhuisopname in de afgelopen twee jaar, of veranderingen, aandoeningen of problemen van de urinewegen - geven een nog groter risico op bloedbaaninfecties of sepsis door E. coli.

Het kunnen voorkómen van bloedbaaninfecties of sepsis door E. coli door middel van vaccinatie zou mogelijk tot aanzienlijke gezondheidswinst kunnen leiden. Door deelname aan het onderzoek draagt u bij aan het verkrijgen van kennis over de effectiviteit en veiligheid van dit kandidaat vaccin. Het vaccin is in eerdere onderzoeksfases veilig bevonden.

Er is op dit moment geen vaccin beschikbaar om invasieve E. coli infecties te voorkomen.

Wat is de opzet van het onderzoek?

In totaal zoeken we bij het UMC Utrecht 500 tot 800 vrijwilligers voor deelname. De eerste deelnemer is in mei 2022 geïncludeerd. Uw deelname aan het onderzoek duurt in totaal ongeveer drie jaar. In deze periode heeft u minimaal acht contactmomenten, waaronder tweemaal een bezoek aan het onderzoekscentrum.

Er zijn twee onderzoeksgroepen. Tijdens uw eerste bezoek bepaalt loting of u het nieuwe kandidaat vaccin krijgt of een placebo (nepvaccin). De kans dat u het onderzoeksvaccin krijgt is 50 procent. Tijdens het onderzoek is deze informatie versleuteld, wat betekent dat noch u, noch het onderzoekspersoneel weet wat u krijgt. In geval van medische noodzaak kan de onderzoeksarts de sleutel verbreken.
Deelname criteria
Wanneer kunt u mogelijk meedoen?

U bent 60 jaar of ouder ten tijde van deelname aan het onderzoek; en

U bent in de afgelopen twee jaar voor een urineweginfectie behandeld; en

U heeft één of meer van de onderstaande risicofactoren voor een E. coli bloedbaaninfectie in uw voorgeschiedenis:

  1. ooit een eerdere zeer ernstige urineweginfectie en/of E. coli bloedbaaninfectie, en/of;
  2. een ziekenhuisopname in de afgelopen twee jaar, en/of;
  3. één of meerdere problemen aan de urinewegen, zoals nierproblemen, nier- of blaasstenen, prostaatproblemen, gebruik van een katheter of urostoma, incontinentie of andere plasproblemen.

U woont in het verzorgingsgebied van de hier onder genoemde aan het onderzoek verbonden ziekenhuizen.

U bent bereid uw gezondheidssituatie bij te houden door middel van vragenlijsten in een speciale app via uw mobiele telefoon.
Wat kunt u verwachten als u deelneemt?

Wanneer u deelneemt, dient u:

  • Beide onderzoeksbezoeken af te leggen;
  • Bereid te zijn om regelmatig contact te hebben met het onderzoeksteam (telefonisch, via e-mail of via sms);
  • Digitaal vragenlijsten in te vullen via een app op uw telefoon.
  • Telefonisch of via de app contact op te nemen met het onderzoeksteam bij klachten passend bij een urineweginfectie of in het geval van een ziekenhuisopname. .

 

Als u zich aanmeldt via deze website wordt u telefonisch benaderd om de deelnamecriteria met u door te nemen.

Krijg ik een vergoeding?

Als u deelneemt, ontvangt u een vergoeding van € 180 per bezoek aan het onderzoekscentrum wanneer u de vaccinatie heeft ontvangen en dus meedoet aan het onderzoek.

Andere belangrijke informatie

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Wanneer u zich aanmeldt via deze website wordt u telefonisch benaderd om de deelnamecriteria door te nemen. Schrijf alvast vragen op die in u opkomen, dan kunt u deze bij dat contact aan ons stellen.

Bij mogelijke geschiktheid wordt er een afspraak gemaakt voor het eerste bezoek aan het onderzoekscentrum. Tijdens deze afspraak met de onderzoeksarts krijgt u uitgebreide informatie en wordt vastgesteld of u aan alle criteria voor deelname voldoet. Als alle vragen naar tevredenheid zijn beantwoord en u deel wilt nemen, ondertekent u samen met de onderzoeksarts het toestemmingsformulier.

U hoeft niet deel te nemen aan het onderzoek als u dat niet wilt.

Als u ervoor kiest om deel te nemen aan het onderzoek, dan kunt u de deelname op elk moment beëindigen.

Een team van artsen en verplegend personeel controleert uw gezondheid tijdens het onderzoek.

Betrokken onderzoeksinstellingen

U kunt mogelijk deelnemen wanneer u in het verzorgingsgebied van de volgende aan het onderzoek verbonden ziekenhuizen woont:

Aanmelden voor het E.mbrace onderzoek

Aanmelden voor het onderzoek verplicht u nog tot niets.

Na uw inschrijving wordt telefonisch contact met u opgenomen om het onderzoek aan u uit te leggen en te kijken of u voldoet aan de deelnamecriteria. Wanneer u daarna wilt deelnemen, kan direct een afspraak worden gemaakt om naar het onderzoekscentrum te komen.

Onderstaande vragen zorgen er op hoofdlijnen voor om te kijken of u past in het profiel van de gezochte deelnemers.

Delen