HERALD

Inschrijving voor deze studie is gesloten vanwege het bereiken van het wereldwijd beoogd aantal deelnemers per 7 april 2021.
Achtergrond van de studie

Wat wordt in deze studie onderzocht?

In deze studie wordt het COVID-19 vaccin van de firma CureVac onderzocht. Er zijn twee onderzoeksgroepen en bij deelname bepaalt loting of u het experimentele vaccin ontvangt of een placebo. De kans dat u het vaccin krijgt is 50%.

 

Wat is de opzet van de studie?

U en de onderzoekers weten niet of u vaccin of placebo krijgt. Na de eerste vaccinatie vindt een tweede vaccinatie 4 weken later plaats.

Daarna zullen er gedurende het eerste jaar 4 telefonische afspraken en 4 bezoeken aan het onderzoekscentrum plaatsvinden.

Daarna volgen nog maximaal 4 telefonische afspraken in het tweede jaar. Mogelijk wordt de studieperiode ingekort, bv. als dit experimentele vaccin door de regelgevende instanties wordt goedgekeurd en op grote schaal zal worden toegepast.

Deelname criteria

Wie kan meedoen?

 • U 18 jaar of ouder bent.
 • U geen Corona (SARS-CoV-2) infectie hebt gehad.
 • U geen vaccinatie hebt ontvangen, minstens 28 dagen voor levende vaccins en 14 dagen voor niet-levende vaccins zoals de griepprik.
 • U niet behandeld wordt met een niet geregistreerd medicijn of vaccin.

 

Vrouwen kunnen meedoen wanneer

 • U een zeer effectieve manier van anticonceptie tot 3 maanden na de laatste vaccinatie gebruikt, of
 • U van geslachtsgemeenschap gedurende tot 3 maanden na de laatste vaccinatie onthoudt, of
 • U chirurgisch bent gesteriliseerd, of
 • U de overgang bent gepasseerd.

Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven kunnen niet deelnemen.

Wat kunt u verwachten als u deelneemt?

Wanneer u deelneemt, dient u?

 • alle onderzoeksbezoeken af te leggen;
 • bereid zijn om regelmatig contact te hebben (telefonisch, via e-mail en/of via sms);
 • het onderzoeksteam informeren als u tekenen of symptomen van COVID-19 hebt.
 • als u zich aanmeldt via deze website zult u telefonisch worden benaderd om de hierboven genoemde deelnamecriteria met u door te nemen.

Bij geschiktheid wordt er een tijdstip met u afgesproken voor uw eerste bezoek aan het onderzoekscentrum. U gaat naar het onderzoekscentrum waar wordt vastgesteld of het onderzoek geschikt voor u is, om er meer over te weten te komen en of u deel wilt nemen.

Er kunnen extra bezoeken nodig zijn als u tijdens het onderzoek tekenen van COVID-19 ontwikkelt.

Krijg ik een vergoeding?

U krijgt afhankelijk van het aantal bezoeken aan de vaccinatielocatie een bruto vergoeding van € 875,- tot € 1925,- voor deelname aan dit onderzoek.

Andere belangrijke informatie

Wat moet ik nog meer weten?

 • Het onderzoeksteam zal de mogelijke voordelen en risico's van het onderzoek uitleggen.
 • U hoeft niet deel te nemen aan het onderzoek als u dat niet wilt.
 • Als u ervoor kiest om deel te nemen aan het onderzoek, dan kunt u de deelname op elk moment beëindigen.
 • De onderzoeksinjecties en onderzoeksgerelateerde tests worden kosteloos aan u verstrekt.
 • Een team van artsen en verplegend personeel controleert nauwlettend uw gezondheid tijdens het onderzoek.

Betrokken onderzoeksinstellingen

U kunt mogelijk deelnemen wanneer u in het verzorgingsgebied van de volgende aan het onderzoek verbonden ziekenhuizen woont:

Registreren

Voor de HERALD studie kun je jezelf niet meer inschrijven. Je kunt kiezen voor een van onderstaande studies of in algemene zin inschrijven voor studies. Zodra er nieuwe studies zijn, stellen we je daarvan op de hoogte.

Delen